Ředidla a rozpouštědla srovnání ceny

Severochema S 6005 700 ml

Severochema S 6005 700 ml

Přípravek není určen jako přípravný prostředek pro nátěry, opravy, konzervaci či dekoraci vozidel. Bezpečnost a ochrana zdraví: Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný »

Henkel Chemoprén ředidlo 1 L

Henkel Chemoprén ředidlo 1 L

Pattex Henkel ředilo Chemopren 1 l. Prostředek pro úpravu hustoty lepidla. Vhodné pro čištění nástrojů a ředění lepidel Pattex Chemoprén. Oblast použití: Ředění lepidel Pattex Chemoprén pro lepší aplikaci v případě lepení nesavých povrchů. Vhodné rovněž na ředění lepidla a následné použití jako penetrační nátěr v případě extrémě savých materiálů. Čištění nástrojů a ploch od lepidel Pattex Chemoprén. Vlastnosti bez obsahu toluenu univerzální ředidlo kontaktních lepidel Pattex Chemoprén na čistění nářadí Technické údaje Báze: směs organických rozpoušťědel Barva: transparentní Hustota: 0,820–0,840 g/cm³ Spotřeba: dle druhu »

Colorlak C 6500 700 ml

Colorlak C 6500 700 ml

C6500 se používání k ředění olejových, syntetických, nitrocelulózových, lihových, chlorkaučukových nátěrových hmot a všude tam, kde je toto ředidlo předepsáno v návodu. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost a závratě. Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné »

Matadorfix Alkaprén ZAL 1 L

Matadorfix Alkaprén ZAL 1 L

Speciální ředidlo pro chloroprenová lepidla řady Alkaprén. Ředidlo Alkaprén ZAL je směs organických rozpouštědel bez obsahu toluenu, určené na ředění chloroprenových lepidel řady Alkaprén, Alkaprén Plus, TOP-fix apod. má silný rozpouštěcí a zřeďovací účinek snižuje viskozitu lepidel a zvyšuje jejich pronikání do podkladu. ředění lepidel snižuje pevnost lepeného spoje a mění jejich specifické vlastnosti. vhodné na odstraňování nezaschnutého lepidla ze znečištěných materiálů a pracovního nářadí   ALKAPREN plus ředidlo 1 l Speciální ředidlo pro Alkapren PLUS. Objem: 700 g ilustrační foto

Colorlak S 6300 4 L

Colorlak S 6300 4 L

K ředění epoxidových nebo epoxyesterových nátěrových hmot.

Sekce: ředidla a technické kapaliny, ředidlo epoxydové, ŘEDIDLO S 6300 do epoxidových a epoxyesterových nátěrových hmot.Balení kanystr 4 L.

Severochema S 6006 700 ml

Severochema S 6006 700 ml

Severochema Ředidlo S6006 700ml Používá se k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajicích, určených k nanášení štětcem. Přidává se po částech za stálého míchání. balení po 8ks, uvedená cena je za 1ks. Ředidlo S6006 700ml plech. Sprej Body special Metalíza ŘEDIDLO S 6006 SEV 700 ML

Severochema White Spirit lakový benzín 700 ml

Severochema White Spirit lakový benzín 700 ml

White Spirit - ve volném překladu  Bílý duch. Ředidlo nezapáchá, ale POZOR - má stejné účinky jako klasická rozpouštědla. Je nutné pracovat ve volném prostoru nebo v místnosti, kde malujete, větrat.Ředidlo, rozpouštědlo slouží ke zlešení roztíratelnosti olejové barvy. Tento typ je možný nahradit za terpentýn běžně používaný k ředění barvy. White Spirit a jeho použití: ředění olejové barvy, čištění štětců. Český výrobek Obsah : 700 ml Uchovávejte obal těsně uzavřený, výrobek je hořlavá kapalina II třídy nebezpečnosti, obal patří do sběrny pro nebezpečný odpad. White Spirit - Lakový »

Colorlak C 6000 9 L

Colorlak C 6000 9 L

Ředidlo C6000 do nitrocelulózových nátěrových hmot. Použití: k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, pokud není normou výrobku předepsáno jiné ředidlo, nebo k čištění aplikačních zařízení dle požadavků zákazníka; C 6000 slouží také např. k vymytí zbytků pryskyřice ze suků dřeva; ředidlo C 6000 lze použít i k ředění syntetických nátěrových hmot aplikovaných štětcem, válečkem, stříkáním, pokud je tento způsob ředění doporučen v návodu příslušné nátěrové hmoty; varianta C6000-V0004 je vhodná především k mytí technologických zařízení a pracovních pomůcek. Může být použita i k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot pro »

Colorlak U 6002 700 ml

Colorlak U 6002 700 ml

Hammerite Komaprim 3v1 samozákladový email základní a vrchní antikorozní barva na kov. Dlouhodobý antikorozní účinek, vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, připraven k použití bez základové barvy, rychleschnoucí. ŘEDIDLO U 6002 do uretanových nátěrových hmot k ředění polyuretanových a akryluretanových nátěrových hmot které mají toto ředidlo předepsáno (např. AXAPUR, SOLDECOL PUR).

Colorlak S 6006 4 L

Colorlak S 6006 4 L

ŘEDIDLO S 6006 k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích (pro nátěr štětcem nebo vlálečkem), není-li pro příslušnou nátětovou hmotu předepsáno ředidlo jiné. Jedná se o nejčastěji používaný typ ředidla. Balení kanystr 4 L.

Severochema S 6300 420 ml

Severochema S 6300 420 ml

Ředidlo S 6300 se používá k ředění jedno i dvousložkových epoxidových nátěrových hmot.Ředidlo S 6300 určeno k nanášení štětcem nebo stříkáním.

Colorlak S 6001 700 ml

Colorlak S 6001 700 ml

Colorlak Ředidlo S 6001 do syntetických nátěrových hmot pro stříkání.Colorlak Ředidlo S 6001 Použití: k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích a nanášených stříkáním; Upozornění: velká balení (4 a 9 litrů a sudy) varianty C0000 - jsou určena - vázána pro prodej jen s živnostenským listem.

Colorlak S 6005 4 L

Colorlak S 6005 4 L

Colorlak Ředidlo S 6005 do syntetických nátěrových hmot. Colorlak Ředidlo S 6005 Použití: k ředění syntetických nátěrových hmot, kde je ředidlo S6005 předepsáno normou (např. SYNOREX EXTRA S2003, ZINOREX S2211 apod.).

Colorlak S 6006 9 L

Colorlak S 6006 9 L

ŘEDIDLO S 6006 k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích (pro nátěr štětcem nebo vlálečkem), není-li pro příslušnou nátětovou hmotu předepsáno ředidlo jiné. Jedná se o nejčastěji používaný typ ředidla. Balení kanystr 9 L.

Colorlak Toluenový čistič 420 ml

Colorlak Toluenový čistič 420 ml

Toluen Technický R 7006 technický toluen k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů.Toluen Technický R 7006 Použití: - k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění pracovních pomůcek a zařízení; - technický toluen se nesmí používat k mytí pokožky! - nelze použít k ředění nátěrových hmot. TECHNICKÝ TOLUEN“ ze sortimentu COLORLAK musí být od 15. 6. 2007 prodáván na doklad s uvedením identifikačních údajů nakupující osoby (IČO, ŽL, výpis z OR). Spotřebitelům musí být na prodejním místě k tomuto výrobku zamezen přístup.

Colorlak Acetonový čistič 170 L

Colorlak Acetonový čistič 170 L

Aceton Technický R 7003 technická kapalina k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů.Aceton Technický R 7003 Použití: - technický aceton je určený jako technická kapalina k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění pracovních pomůcek a zařízení; - technický aceton se nesmí používat k mytí pokožky! - nelze použít k ředění nátěrových hmot; - po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Colorlak C 6000 700 ml

Colorlak C 6000 700 ml

K ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, pokud není normou výrobku předepsáno jiné ředidlo, nebo k čištění aplikačních zařízení dle požadavků zákazníka. K ředění barvy C 2028 je určena jen varianta C 6000/0000. C 6000 slouží také např. kvymytí zbytků pryskyřice ze suků dřeva. Ředidlo C 6000 lze použít i k ředění syntetických nátěrových hmot aplikovaných štětcem, válečkem, stříkáním, pokud je tento způsob ředění doporučen v návodu příslušné nátěrové hmoty. Varianta 0004 ředidla C 6000 je vhodná především k mytí technologických zařízení a pracovních pomůcek. Může být použita i k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot »

Dch-Sincolor Aceton 760 ml

Dch-Sincolor Aceton 760 ml

Pro čištění pracovních pomůcek, nevytvrzených zbytků nátěrových hmot a nevytvrzených kompozic, např. Eprosinů, epoxidových pryskyřic, barev (epoxidových, polyuretanových, syntetických), polyesterů aj.Zbytky lze z náředí omýt acetonem v době zpracovatelnosti hmoty, poté (po vytvrzení) již aceton ztrácí účinnost jako odstraňovač. Zpracování: Aceton se používá pro mytí nářadí a pracovních pomůcek od nevytvrzených nátěrových hmot. Aceton není vhodný k ředění nátěrových hmot. Balení: Plechové obaly 600 g, 4 kg, 8 kg. Jiné obaly je možno dohodnout s výrobcem.

Colorlak Toluenový čistič 700 ml

Colorlak Toluenový čistič 700 ml

Toluen Technický R 7006 technický toluen k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů.Toluen Technický R 7006 Použití: - k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění pracovních pomůcek a zařízení; - technický toluen se nesmí používat k mytí pokožky! - nelze použít k ředění nátěrových hmot. TECHNICKÝ TOLUEN“ ze sortimentu COLORLAK musí být od 15. 6. 2007 prodáván na doklad s uvedením identifikačních údajů nakupující osoby (IČO, ŽL, výpis z OR). Spotřebitelům musí být na prodejním místě k tomuto výrobku zamezen přístup.

Dch-Sincolor Ředidlo pro tepaný email 600 g

Dch-Sincolor Ředidlo pro tepaný email 600 g

Ředidlo do vrchních emailů se speciálním tepaným efektemŘedidlo do vrchních emailů se speciálním tepaným efektem. Ředidlem S 6301 lze ředit pouze takové nátěrové hmoty, pro které je toto ředidlo doporučeno výrobcem. Používá se u rychleschnoucího vrchního emailu se speciálním povrchových efektem S 2324. Při ředění nátěrových hmot je třeba použít pouze nezbytně nutné množství ředidla, aby se nátěrová hmota neznehodnotila přeředěním. Balení: plechové obaly po 600 g, 4 kg, 9 kg


1 2 3 4 5 6

Srovnání cen Ředidla a rozpouštědla - vyberte nejlepší ceny zboží z prověřených eshopů online. Ředidla a rozpouštědla - slevy, akce a výprodej značkového zboží.