Ředidla a rozpouštědla srovnání ceny

Henkel Chemoprén ředidlo 1 L

Henkel Chemoprén ředidlo 1 L

Pattex Henkel ředilo Chemopren 1 l. Prostředek pro úpravu hustoty lepidla. Vhodné pro čištění nástrojů a ředění lepidel Pattex Chemoprén. Oblast použití: Ředění lepidel Pattex Chemoprén pro lepší aplikaci v případě lepení nesavých povrchů. Vhodné rovněž na ředění lepidla a následné použití jako penetrační nátěr v případě extrémě savých materiálů. Čištění nástrojů a ploch od lepidel Pattex Chemoprén. Vlastnosti bez obsahu toluenu univerzální ředidlo kontaktních lepidel Pattex Chemoprén na čistění nářadí Technické údaje Báze: směs organických rozpoušťědel Barva: transparentní Hustota: 0,820–0,840 g/cm³ Spotřeba: dle druhu »

Colorlak S 6005 4 L

Colorlak S 6005 4 L

Colorlak Ředidlo S 6005 do syntetických nátěrových hmot. Colorlak Ředidlo S 6005 Použití: k ředění syntetických nátěrových hmot, kde je ředidlo S6005 předepsáno normou (např. SYNOREX EXTRA S2003, ZINOREX S2211 apod.).

Colorlak Acetonový čistič 700 ml

Colorlak Acetonový čistič 700 ml

Aceton Technický R 7003 technická kapalina k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů.Aceton Technický R 7003 Použití: - technický aceton je určený jako technická kapalina k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění pracovních pomůcek a zařízení; - technický aceton se nesmí používat k mytí pokožky! - nelze použít k ředění nátěrových hmot; - po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Severochema Ředidlo C 6000 4 L

Severochema Ředidlo C 6000 4 L

Ředidlo C 6000 se používá k ředění nitrocelulózových a některých syntetických (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot.Ředidlo C 6000 se nanáší štětcem, stříkáním a máčením clonováním. Používá se všude tam, kde je doporučeno použití ředidla C 6000 a v mnoha dalších předem odzkoušených případech.

Severochema White Spirit lakový benzín 700 ml

Severochema White Spirit lakový benzín 700 ml

White Spirit - ve volném překladu  Bílý duch. Ředidlo nezapáchá, ale POZOR - má stejné účinky jako klasická rozpouštědla. Je nutné pracovat ve volném prostoru nebo v místnosti, kde malujete, větrat.Ředidlo, rozpouštědlo slouží ke zlešení roztíratelnosti olejové barvy. Tento typ je možný nahradit za terpentýn běžně používaný k ředění barvy. White Spirit a jeho použití: ředění olejové barvy, čištění štětců. Český výrobek Obsah : 700 ml Uchovávejte obal těsně uzavřený, výrobek je hořlavá kapalina II třídy nebezpečnosti, obal patří do sběrny pro nebezpečný odpad. White Spirit - Lakový »

Matadorfix Alkaprén ZAL 500 ml

Matadorfix Alkaprén ZAL 500 ml

Alkaprén ZAL je speciální ředidlo pro lepidla řady Alkaprén.Ředidlo Alkaprén ZAL je směs organických rozpouštědel bez obsahu toluenu, určené na ředění chloroprenových lepidel řady Alkaprén, Alkaprén Plus, TOP-fix apod. Ředidlo má silný rozpouštěcí a zřeďovací účinek, snižuje viskozitu lepidel a zvyšuje jejich pronikání do podkladu. Ředění lepidel snižuje pevnost lepeného spoje a mění jejich specifické vlastnosti. Je vhodné na odstraňování nezaschnutého lepidla ze znečištěných materiálů a pracovního nářadí.

Colorlak S 6006 4 L

Colorlak S 6006 4 L

ŘEDIDLO S 6006 k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích (pro nátěr štětcem nebo vlálečkem), není-li pro příslušnou nátětovou hmotu předepsáno ředidlo jiné. Jedná se o nejčastěji používaný typ ředidla. Balení kanystr 4 L.

Barvy a Laky Hostivař BAL C6000 400 ml

Barvy a Laky Hostivař BAL C6000 400 ml

Ředidlo C 6000 určeno k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, určených k nanášení stříkáním a natíráním, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo. Aidol HK-Lasur Grey-Protect je tenkovrstvá impregnační lazura v ryzích tónech šedé pro použití na dřevo v exteriéru. Hydrovosk Vosková emulze k moření dřeva a podlah. ŘEDIDLO C 6000 BAL 400 ML

Siga Kittfort Terpentýnový olej 450 g

Siga Kittfort Terpentýnový olej 450 g

Terpentýnový olej je tekutina získávaná destilací pryskyřice ze stromů, zejména z borovic. Skládá se z terpenů, hlavně z monoterpenů alfa-pinenu a beta-pinenu. Terpentýnový olej jako ředidlo do barev.

Severochema S 6001 700 ml

Severochema S 6001 700 ml

Severochema Ředidlo S 6001 pro syntetické nátěrové hmoty na vzduchu zasychajících, nanášených stříkáním. Přídává se po částech za stálého míchání. Bezpečnost a ochrana zdraví: Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. »

Colorlak S 6003 9 L

Colorlak S 6003 9 L

Colorlak Ředidlo S 6003 ředidlo do syntetických nátěrových hmot vypalovacích.Colorlak Ředidlo S 6003 Použití: ŘEDIDLO S6003 se používá k ředění syntetických vypalovacích nátěrových hmot např. řady AXATHERM.

Colorlak S 6300 4 L

Colorlak S 6300 4 L

Colorlak Ředidlo S 6300 do epoxidových nátěrových hmot.Colorlak Ředidlo S 6300 Použití: K ředění epoxidových nebo epoxyesterových nátěrových hmot.

Colorlak C 6500 700 ml

Colorlak C 6500 700 ml

C6500 se používání k ředění olejových, syntetických, nitrocelulózových, lihových, chlorkaučukových nátěrových hmot a všude tam, kde je toto ředidlo předepsáno v návodu. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost a závratě. Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné »

Colorlak S 6006 9 L

Colorlak S 6006 9 L

ŘEDIDLO S 6006 k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích (pro nátěr štětcem nebo vlálečkem), není-li pro příslušnou nátětovou hmotu předepsáno ředidlo jiné. Jedná se o nejčastěji používaný typ ředidla. Balení kanystr 9 L.

Matadorfix Alkaprén ZAL 1 L

Matadorfix Alkaprén ZAL 1 L

Speciální ředidlo pro chloroprenová lepidla řady Alkaprén. Ředidlo Alkaprén ZAL je směs organických rozpouštědel bez obsahu toluenu, určené na ředění chloroprenových lepidel řady Alkaprén, Alkaprén Plus, TOP-fix apod. má silný rozpouštěcí a zřeďovací účinek snižuje viskozitu lepidel a zvyšuje jejich pronikání do podkladu. ředění lepidel snižuje pevnost lepeného spoje a mění jejich specifické vlastnosti. vhodné na odstraňování nezaschnutého lepidla ze znečištěných materiálů a pracovního nářadí   ALKAPREN plus ředidlo 1 l Speciální ředidlo pro Alkapren PLUS. Objem: 700 g ilustrační foto

Barvy a Laky Hostivař BAL S6006 700 ml

Barvy a Laky Hostivař BAL S6006 700 ml

Ředidlo S 6006 určeno k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, např. S2000, S2013, S2014. Ředidlo S6006 700ml - POUZE OSOBNÍ ODBĚR - K ředění syntetických nátěrových hmot

Dch-Sincolor Ředidlo pro epoxidové barvy 600 g

Dch-Sincolor Ředidlo pro epoxidové barvy 600 g

Ředidlo do epoxidových nátěrových hmotŘedidlo do epoxidových nátěrových hmot. Ředidlem S 6300 lze ředit pouze takové nátěrové hmoty, pro které je toto ředidlo doporučeno výrobcem. Nejčastěji se používá u dvousložkových epoxidových barev a laků. Při ředění nátěrových hmot je třeba použít pouze nezbytně nutné množství ředidla, aby se nátěrová hmota neznehodnotila přeředěním. Balení: plechové obaly po 600 g, 4kg, 9 kg, 160 kg

Colorlak C 6000 4 L

Colorlak C 6000 4 L

Ředidlo C6000 do nitrocelulózových nátěrových hmot. Použití: k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, pokud není normou výrobku předepsáno jiné ředidlo, nebo k čištění aplikačních zařízení dle požadavků zákazníka; C 6000 slouží také např. k vymytí zbytků pryskyřice ze suků dřeva; ředidlo C 6000 lze použít i k ředění syntetických nátěrových hmot aplikovaných štětcem, válečkem, stříkáním, pokud je tento způsob ředění doporučen v návodu příslušné nátěrové hmoty; varianta C6000-V0004 je vhodná především k mytí technologických zařízení a pracovních pomůcek. Může být použita i k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot pro »

Colorlak S 6300 9 L

Colorlak S 6300 9 L

Colorlak Ředidlo S 6300 do epoxidových nátěrových hmot.Colorlak Ředidlo S 6300 Použití: K ředění epoxidových nebo epoxyesterových nátěrových hmot. Ředidlo S 6300 se používá k ředění jedno i dvousložkových epoxidových nátěrových hmot.Ředidlo S 6300 určeno k nanášení štětcem nebo stříkáním.

Severochema C 6000 420 ml

Severochema C 6000 420 ml

Ředidlo C 6000 se používá k ředění nitrocelulózových a některých syntetických (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot. Druchema Lihové mořidlo tekuté Lihové mořidlo na dřevo, OSB desky, cihly a další porézní materiály. balení po 12ks, uvedená cena je za 1ks. Nitroředidlo C6000 420ml plech. Hydrovosk Vosková emulze k moření dřeva a podlah. ŘEDIDLO C 6000 SEV 420 ML


1 2 3 4 5 6

Srovnání cen Ředidla a rozpouštědla - vyberte nejlepší ceny zboží z prověřených eshopů online. Ředidla a rozpouštědla - slevy, akce a výprodej značkového zboží.