Ředidla a rozpouštědla srovnání ceny

Colorlak S 6005 4 L

Colorlak S 6005 4 L

Colorlak Ředidlo S 6005 do syntetických nátěrových hmot. Colorlak Ředidlo S 6005 Použití: k ředění syntetických nátěrových hmot, kde je ředidlo S6005 předepsáno normou (např. SYNOREX EXTRA S2003, ZINOREX S2211 apod.).

Severochema Ředidlo C 6000 4 L

Severochema Ředidlo C 6000 4 L

Ředidlo C 6000 se používá k ředění nitrocelulózových a některých syntetických (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot.Ředidlo C 6000 se nanáší štětcem, stříkáním a máčením clonováním. Používá se všude tam, kde je doporučeno použití ředidla C 6000 a v mnoha dalších předem odzkoušených případech.

Severochema S 6006 700 ml

Severochema S 6006 700 ml

Severochema Ředidlo S6006 700ml Používá se k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajicích, určených k nanášení štětcem. Přidává se po částech za stálého míchání. balení po 8ks, uvedená cena je za 1ks. Ředidlo S6006 700ml plech. Sprej Body special Metalíza ŘEDIDLO S 6006 SEV 700 ML

Colorlak S 6001 700 ml

Colorlak S 6001 700 ml

Colorlak Ředidlo S 6001 do syntetických nátěrových hmot pro stříkání.Colorlak Ředidlo S 6001 Použití: k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích a nanášených stříkáním; Upozornění: velká balení (4 a 9 litrů a sudy) varianty C0000 - jsou určena - vázána pro prodej jen s živnostenským listem.

Henkel Chemoprén ředidlo 1 L

Henkel Chemoprén ředidlo 1 L

Pattex Henkel ředilo Chemopren 1 l. Prostředek pro úpravu hustoty lepidla. Vhodné pro čištění nástrojů a ředění lepidel Pattex Chemoprén. Oblast použití: Ředění lepidel Pattex Chemoprén pro lepší aplikaci v případě lepení nesavých povrchů. Vhodné rovněž na ředění lepidla a následné použití jako penetrační nátěr v případě extrémě savých materiálů. Čištění nástrojů a ploch od lepidel Pattex Chemoprén. Vlastnosti bez obsahu toluenu univerzální ředidlo kontaktních lepidel Pattex Chemoprén na čistění nářadí Technické údaje Báze: směs organických rozpoušťědel Barva: transparentní Hustota: 0,820–0,840 g/cm³ Spotřeba: dle druhu »

Colorlak C 6000 9 L

Colorlak C 6000 9 L

Ředidlo C6000 do nitrocelulózových nátěrových hmot. Použití: k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, pokud není normou výrobku předepsáno jiné ředidlo, nebo k čištění aplikačních zařízení dle požadavků zákazníka; C 6000 slouží také např. k vymytí zbytků pryskyřice ze suků dřeva; ředidlo C 6000 lze použít i k ředění syntetických nátěrových hmot aplikovaných štětcem, válečkem, stříkáním, pokud je tento způsob ředění doporučen v návodu příslušné nátěrové hmoty; varianta C6000-V0004 je vhodná především k mytí technologických zařízení a pracovních pomůcek. Může být použita i k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot pro »

Colorlak S 6003 9 L

Colorlak S 6003 9 L

Colorlak Ředidlo S 6003 ředidlo do syntetických nátěrových hmot vypalovacích.Colorlak Ředidlo S 6003 Použití: ŘEDIDLO S6003 se používá k ředění syntetických vypalovacích nátěrových hmot např. řady AXATHERM.

Colorlak Acetonový čistič 700 ml

Colorlak Acetonový čistič 700 ml

Aceton Technický R 7003 technická kapalina k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů.Aceton Technický R 7003 Použití: - technický aceton je určený jako technická kapalina k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění pracovních pomůcek a zařízení; - technický aceton se nesmí používat k mytí pokožky! - nelze použít k ředění nátěrových hmot; - po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Colorlak C 6000 700 ml

Colorlak C 6000 700 ml

Ředidlo C 6000 do nitrocelulózových nátěrových hmot.Ředidlo C 6000 - k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, pokud není normou výrobku předepsáno jiné ředidlo, nebo k čištění aplikačních zařízení dle požadavků zákazníka. - C 6000 slouží také např. k vymytí zbytků pryskyřice ze suků dřeva. - ředidlo C 6000 lze použít i k ředění syntetických nátěrových hmot aplikovaných štětcem, válečkem, stříkáním, pokud je tento způsob ředění doporučen v návodu příslušné nátěrové hmoty. - varianta 0004 ředidla C 6000 je vhodná především k mytí technologických zařízení a pracovních pomůcek. Může být použita i k ředění nitrocelulózových »

Colorlak U 6002 420 ml

Colorlak U 6002 420 ml

Colorlak Ředidlo U 6002 ředidlo do uretanových nátěrových hmot.Colorlak Ředidlo U 6002 Použití: K ředění polyuretanových a akryluretanových nátěrových hmot (PURCOL, AXAPUR), které mají toto ředidlo předepsáno.

Dch-Sincolor Ředidlo pro syntetický základ pro štětec 8 kg

Dch-Sincolor Ředidlo pro syntetický základ pro štětec 8 kg

Ředidlo do syntetických (alkydových) základních nátěrových hmot (LAS 2600, LAS 2611 S), určené pro štětec. Ředidlem LAS 6006 lze ředit pouze takové nátěrové hmoty, pro které je toto ředidlo doporučeno výrobcem. Používá se pro ředění syntetických (alkydových) základních nátěrových hmot aplikovaných štětcem. Při ředění nátěrových hmot je třeba použít pouze nezbytně nutné množství ředidla, aby se nátěrová hmota neznehodnotila přeředěním. Balení: plechové obaly po 4kg, 8 kg

Colorlak U 6002 4 L

Colorlak U 6002 4 L

Colorlak Ředidlo U 6002 ředidlo do uretanových nátěrových hmot.Colorlak Ředidlo U 6002 Použití: K ředění polyuretanových a akryluretanových nátěrových hmot (PURCOL, AXAPUR), které mají toto ředidlo předepsáno.

Matadorfix Alkaprén ZAL 500 ml

Matadorfix Alkaprén ZAL 500 ml

Alkaprén ZAL je speciální ředidlo pro lepidla řady Alkaprén.Ředidlo Alkaprén ZAL je směs organických rozpouštědel bez obsahu toluenu, určené na ředění chloroprenových lepidel řady Alkaprén, Alkaprén Plus, TOP-fix apod. Ředidlo má silný rozpouštěcí a zřeďovací účinek, snižuje viskozitu lepidel a zvyšuje jejich pronikání do podkladu. Ředění lepidel snižuje pevnost lepeného spoje a mění jejich specifické vlastnosti. Je vhodné na odstraňování nezaschnutého lepidla ze znečištěných materiálů a pracovního nářadí.

Colorlak S 6300 4 L

Colorlak S 6300 4 L

Colorlak Ředidlo S 6300 do epoxidových nátěrových hmot.Colorlak Ředidlo S 6300 Použití: K ředění epoxidových nebo epoxyesterových nátěrových hmot.

Severochema S 6005 700 ml

Severochema S 6005 700 ml

Přípravek není určen jako přípravný prostředek pro nátěry, opravy, konzervaci či dekoraci vozidel. Bezpečnost a ochrana zdraví: Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný »

Colorlak C 6000 4 L

Colorlak C 6000 4 L

Ředidlo C6000 do nitrocelulózových nátěrových hmot. Použití: k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, pokud není normou výrobku předepsáno jiné ředidlo, nebo k čištění aplikačních zařízení dle požadavků zákazníka; C 6000 slouží také např. k vymytí zbytků pryskyřice ze suků dřeva; ředidlo C 6000 lze použít i k ředění syntetických nátěrových hmot aplikovaných štětcem, válečkem, stříkáním, pokud je tento způsob ředění doporučen v návodu příslušné nátěrové hmoty; varianta C6000-V0004 je vhodná především k mytí technologických zařízení a pracovních pomůcek. Může být použita i k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot pro »

Severochema S 6001 700 ml

Severochema S 6001 700 ml

Severochema Ředidlo S 6001 pro syntetické nátěrové hmoty na vzduchu zasychajících, nanášených stříkáním. Přídává se po částech za stálého míchání. Bezpečnost a ochrana zdraví: Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. »

Severochema C 6000 420 ml

Severochema C 6000 420 ml

Ředidlo C 6000 se používá k ředění nitrocelulózových a některých syntetických (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot. Druchema Lihové mořidlo tekuté Lihové mořidlo na dřevo, OSB desky, cihly a další porézní materiály. balení po 12ks, uvedená cena je za 1ks. Nitroředidlo C6000 420ml plech. Hydrovosk Vosková emulze k moření dřeva a podlah. ŘEDIDLO C 6000 SEV 420 ML

Dch-Sincolor Ředidlo pro epoxidové barvy 9 kg

Dch-Sincolor Ředidlo pro epoxidové barvy 9 kg

Ředidlo do epoxidových nátěrových hmotŘedidlo do epoxidových nátěrových hmot. Ředidlem S 6300 lze ředit pouze takové nátěrové hmoty, pro které je toto ředidlo doporučeno výrobcem. Nejčastěji se používá u dvousložkových epoxidových barev a laků. Při ředění nátěrových hmot je třeba použít pouze nezbytně nutné množství ředidla, aby se nátěrová hmota neznehodnotila přeředěním. Balení: plechové obaly po 600 g, 4kg, 9 kg, 160 kg

Severochema C 6000 700 ml

Severochema C 6000 700 ml

Používá se k ředění nitrocelulozových a některých syntetických (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním. Používá se všude tam, kde je doporučeno použití ředidla C 6000 a v mnoha dalších předem odzkoušených případech. Bezpečnostní list balení po 8ks, uvedená cena je za 1ks. Nitroředidlo C6000 700ml plech. Hydrovosk Vosková emulze k moření dřeva a podlah.


1 2 3 4 5 6

Můžete hledat také na Srovname.cz

Srovnání cen Ředidla a rozpouštědla - vyberte nejlepší ceny zboží z prověřených eshopů online. Ředidla a rozpouštědla - slevy, akce a výprodej značkového zboží.