Ředidla a rozpouštědla srovnání ceny

Henkel Chemoprén ředidlo 1 L

Henkel Chemoprén ředidlo 1 L

Pattex Henkel ředilo Chemopren 1 l. Prostředek pro úpravu hustoty lepidla. Vhodné pro čištění nástrojů a ředění lepidel Pattex Chemoprén. Oblast použití: Ředění lepidel Pattex Chemoprén pro lepší aplikaci v případě lepení nesavých povrchů. Vhodné rovněž na ředění lepidla a následné použití jako penetrační nátěr v případě extrémě savých materiálů. Čištění nástrojů a ploch od lepidel Pattex Chemoprén. Vlastnosti bez obsahu toluenu univerzální ředidlo kontaktních lepidel Pattex Chemoprén na čistění nářadí Technické údaje Báze: směs organických rozpoušťědel Barva: transparentní Hustota: 0,820–0,840 g/cm³ Spotřeba: dle druhu »

Dch-Sincolor Ředidlo pro epoxidové barvy 600 g

Dch-Sincolor Ředidlo pro epoxidové barvy 600 g

Ředidlo do epoxidových nátěrových hmotŘedidlo do epoxidových nátěrových hmot. Ředidlem S 6300 lze ředit pouze takové nátěrové hmoty, pro které je toto ředidlo doporučeno výrobcem. Nejčastěji se používá u dvousložkových epoxidových barev a laků. Při ředění nátěrových hmot je třeba použít pouze nezbytně nutné množství ředidla, aby se nátěrová hmota neznehodnotila přeředěním. Balení: plechové obaly po 600 g, 4kg, 9 kg, 160 kg

Dch-Sincolor Ředidlo pro tepaný email 600 g

Dch-Sincolor Ředidlo pro tepaný email 600 g

Ředidlo do vrchních emailů se speciálním tepaným efektemŘedidlo do vrchních emailů se speciálním tepaným efektem. Ředidlem S 6301 lze ředit pouze takové nátěrové hmoty, pro které je toto ředidlo doporučeno výrobcem. Používá se u rychleschnoucího vrchního emailu se speciálním povrchových efektem S 2324. Při ředění nátěrových hmot je třeba použít pouze nezbytně nutné množství ředidla, aby se nátěrová hmota neznehodnotila přeředěním. Balení: plechové obaly po 600 g, 4 kg, 9 kg

Colorlak C 6500 700 ml

Colorlak C 6500 700 ml

C6500 se používání k ředění olejových, syntetických, nitrocelulózových, lihových, chlorkaučukových nátěrových hmot a všude tam, kde je toto ředidlo předepsáno v návodu. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost a závratě. Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné »

Severochema S 6005 700 ml

Severochema S 6005 700 ml

Přípravek není určen jako přípravný prostředek pro nátěry, opravy, konzervaci či dekoraci vozidel. Bezpečnost a ochrana zdraví: Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný »

Severochema S 6001 700 ml

Severochema S 6001 700 ml

Severochema Ředidlo S 6001 pro syntetické nátěrové hmoty na vzduchu zasychajících, nanášených stříkáním. Přídává se po částech za stálého míchání. Bezpečnost a ochrana zdraví: Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. »

Colorlak S 6005 4 L

Colorlak S 6005 4 L

Colorlak Ředidlo S 6005 do syntetických nátěrových hmot. Colorlak Ředidlo S 6005 Použití: k ředění syntetických nátěrových hmot, kde je ředidlo S6005 předepsáno normou (např. SYNOREX EXTRA S2003, ZINOREX S2211 apod.).

Colorlak Toluenový čistič 4 L

Colorlak Toluenový čistič 4 L

Toluen Technický R 7006 technický toluen k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů.Toluen Technický R 7006 Použití: - k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění pracovních pomůcek a zařízení; - technický toluen se nesmí používat k mytí pokožky! - nelze použít k ředění nátěrových hmot. TECHNICKÝ TOLUEN“ ze sortimentu COLORLAK musí být od 15. 6. 2007 prodáván na doklad s uvedením identifikačních údajů nakupující osoby (IČO, ŽL, výpis z OR). Spotřebitelům musí být na prodejním místě k tomuto výrobku zamezen přístup.

Colorlak Toluenový čistič 420 ml

Colorlak Toluenový čistič 420 ml

Toluen Technický R 7006 technický toluen k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů.Toluen Technický R 7006 Použití: - k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění pracovních pomůcek a zařízení; - technický toluen se nesmí používat k mytí pokožky! - nelze použít k ředění nátěrových hmot. TECHNICKÝ TOLUEN“ ze sortimentu COLORLAK musí být od 15. 6. 2007 prodáván na doklad s uvedením identifikačních údajů nakupující osoby (IČO, ŽL, výpis z OR). Spotřebitelům musí být na prodejním místě k tomuto výrobku zamezen přístup.

Dch-Sincolor Aceton 760 ml

Dch-Sincolor Aceton 760 ml

Pro čištění pracovních pomůcek, nevytvrzených zbytků nátěrových hmot a nevytvrzených kompozic, např. Eprosinů, epoxidových pryskyřic, barev (epoxidových, polyuretanových, syntetických), polyesterů aj.Zbytky lze z náředí omýt acetonem v době zpracovatelnosti hmoty, poté (po vytvrzení) již aceton ztrácí účinnost jako odstraňovač. Zpracování: Aceton se používá pro mytí nářadí a pracovních pomůcek od nevytvrzených nátěrových hmot. Aceton není vhodný k ředění nátěrových hmot. Balení: Plechové obaly 600 g, 4 kg, 8 kg. Jiné obaly je možno dohodnout s výrobcem.

Colorlak H 6000 4 L

Colorlak H 6000 4 L

Lignofix tenkovrstvá syntetická lazura Tenkovrstvá lazura s vysokým penetračním účinkem určená pro dekorativní nátěry dřevěných povrchů v interiéru i exteriéru jako jsou ploty, pergoly, chaty, zahradní nábytek, okna, dveře, obložení balkonů a fasád apod. Není samostatně vhodná k nátěrům pochozích ploch.Lignofix tenkovrstvá syntetická lazura Lazura se vyznačuje výtečnou penetrací do dřeva, zvýšenou vodoodpudivostí, velmi snadnou obnovitelností starého nátěru a výbornou přilnavostí dalšího nátěru. Výsledný nátěr je dlouhodobě odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, nepraská a neloupe se. Odstíny: bezbarvý, hemlock, »

Barvy a Laky Hostivař BAL S6006 700 ml

Barvy a Laky Hostivař BAL S6006 700 ml

- Báze: Syntetika - Určení: Barvy nanášené stříkáním, štětcem nebo válečkem - Obsah: 0,7 l S 6006 je ředidlo určené k ředění syntetických barev nanášených stříkáním, štětcem nebo válečkem. Typ ředidla dle způsobu nanášení nátěrové hmoty je vždy uveden na obale jednotlivých nátěrových hmot. Lze jej použít například na základovou antikorozní barvu Pragoprimer S2000 nebo Industrol Univerzal S2013. Ředidlo S 6006 určeno k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, např. S2000, S2013, S2014. ŘEDIDLO S 6006 BAL 700 ML

Colorlak S 6001 9 L

Colorlak S 6001 9 L

Colorlak Ředidlo S 6001 do syntetických nátěrových hmot pro stříkání.Colorlak Ředidlo S 6001 Použití: k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích a nanášených stříkáním; Upozornění: velká balení (4 a 9 litrů a sudy) varianty C0000 - jsou určena - vázána pro prodej jen s živnostenským listem.

Colorlak C 6000 9 L

Colorlak C 6000 9 L

Ředidlo C6000 do nitrocelulózových nátěrových hmot. Použití: k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, pokud není normou výrobku předepsáno jiné ředidlo, nebo k čištění aplikačních zařízení dle požadavků zákazníka; C 6000 slouží také např. k vymytí zbytků pryskyřice ze suků dřeva; ředidlo C 6000 lze použít i k ředění syntetických nátěrových hmot aplikovaných štětcem, válečkem, stříkáním, pokud je tento způsob ředění doporučen v návodu příslušné nátěrové hmoty; varianta C6000-V0004 je vhodná především k mytí technologických zařízení a pracovních pomůcek. Může být použita i k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot pro »

Severochema S 6006 9 L

Severochema S 6006 9 L

Hammerite přímo na rez hladký je jednosložková na vzduchu schnoucí antikorozní a dekorativní barva naDualTech CZ železné kovy (ocel, železo, litina) pro použití v exteriéru i interiéru. Ředidlo S 6006 se používá k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících. Přidává se po částech za stálého míchání. balení po 1ks. Ředidlo S6006 9l. ŘEDIDLO S 6006 SEV 9 L

Colorlak U 6002 700 ml

Colorlak U 6002 700 ml

Hammerite Komaprim 3v1 samozákladový email základní a vrchní antikorozní barva na kov. Dlouhodobý antikorozní účinek, vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, připraven k použití bez základové barvy, rychleschnoucí. ŘEDIDLO U 6002 do uretanových nátěrových hmot k ředění polyuretanových a akryluretanových nátěrových hmot které mají toto ředidlo předepsáno (např. AXAPUR, SOLDECOL PUR).

Matadorfix Alkaprén ZAL 500 ml

Matadorfix Alkaprén ZAL 500 ml

Alkaprén ZAL je speciální ředidlo pro lepidla řady Alkaprén.Ředidlo Alkaprén ZAL je směs organických rozpouštědel bez obsahu toluenu, určené na ředění chloroprenových lepidel řady Alkaprén, Alkaprén Plus, TOP-fix apod. Ředidlo má silný rozpouštěcí a zřeďovací účinek, snižuje viskozitu lepidel a zvyšuje jejich pronikání do podkladu. Ředění lepidel snižuje pevnost lepeného spoje a mění jejich specifické vlastnosti. Je vhodné na odstraňování nezaschnutého lepidla ze znečištěných materiálů a pracovního nářadí.

Severochema S 6001 9 L

Severochema S 6001 9 L

Používá se k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení stříkáním.

Dch-Sincolor Ředidlo pro reaktivní základ 4 kg

Dch-Sincolor Ředidlo pro reaktivní základ 4 kg

Ředidlo pro reaktivní základ LAS 2688Ředidlo pro reaktivní základ LAS 2688. Ředidlem LAS 6610 lze ředit pouze takové nátěrové hmoty, pro které je toto ředidlo doporučeno výrobcem. Používá se pro ředění reaktivního základu LAS 2688. Při ředění je třeba použít pouze nezbytně nutné množství ředidla, aby se nátěrová hmota neznehodnotila přeředěním. Balení: plechové obaly po 600 g, 4 kg, 8 kg

Colorlak S 6006 4 L

Colorlak S 6006 4 L

ŘEDIDLO S 6006 k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích (pro nátěr štětcem nebo vlálečkem), není-li pro příslušnou nátětovou hmotu předepsáno ředidlo jiné. Jedná se o nejčastěji používaný typ ředidla. Balení kanystr 4 L.


1 2 3 4 5 6

Srovnání cen Ředidla a rozpouštědla - vyberte nejlepší ceny zboží z prověřených eshopů online. Ředidla a rozpouštědla - slevy, akce a výprodej značkového zboží.